Maryja Niepokalana jest naszą Matką i przewodniczką w drodze. Z woli Założyciela, Sługi Bożego, Księdza Jana Schneidera, Jej poświęcone jest nasze Zgromadzenie. Nosimy Jej imię i uczymy się być jak Ona, we wszystkim.

Patronami naszej Wspólnoty są również:
Święty Józef, Święty Augustyn, Święta Róża z Limy
i Święta Jadwiga Śląska.

Maryjo pomóż!

"Duchowość Sióstr Maryi Niepokalanej wyraża się w gotowości do radosnej służby
za przykładem Matki Bożej".

/z Konstytucji/

W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa


Odpowiadając miłością na niepojętą miłość Boga, podejmujemy życie we wspólnocie zakonnej, składając śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Razem chcemy żyć, modlić się i służyć według Bożego zamysłu.


Nasze wspólnoty żyją według Reguły św. Augustyna, który pisał:
"Przede wszystkim dlatego jesteście zgromadzone razem, abyście żyły w jedności,
stanowiąc w Bogu jedno serce i jedną duszę.
Żyjcie w jedności i zgodzie, czcijcie w sobie Boga, którego świątynią jesteście".


Charyzmatem, dla którego powstała nasza wspólnota zakonna jest troska
o dziewczęta i kobiety, zwłaszcza zagrożone moralnie.

Maryjo wspomóż nas!

" Swoje pierwsze zadanie Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej widzi w służbie młodzieży żeńskiej i kobietom, aby im pomagać w urzeczywistnianiu chrześcijańskiego życia w miłości." /z Konstytucji/

Prowadzimy służbę apostolską wśród dzieci i młodzieży.
Pracujemy w szkołach, przedszkolu, świetlicy, ośrodku wychowawczo-rehabilitacyjnym oraz bursie. Pomagamy kobietom, które znajdują się w różnych kryzysowych sytuacjach. Służymy chorym w szpitalach i w domach. Organizujemy rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt, przy parafiach prowadzimy różne grupy duszpasterskie. Wspieramy duszpasterstwo parafialne, pracując jako zakrystianki, kancelistki i organistki.

Zapraszamy

osoby

o otwartych sercach
i chętnych rękach,
gotowych podarować siebie Bogu i ludziom,
jak Maryja.

Zaproszenie

Jeśli chcesz, możesz

  • dołączyć do naszej wspólnoty zakonnej
  • współpracować jako wolontariusz
  • razem z nami podjąć dzieło modlitwy oraz duchowej adopcji dziewcząt i kobiet.
Dziękujemy Autorom zdjęć.